Baze de date | Ceramică / Databases, Pottery

Acces la interfața de interogare a bazei de date de ceramică / ACCESS TO THE POTTERY DATASET

Introducere

Prezenta secţiune a site-ului de proiect aduce date colectate de ceramiştii noştri, punându-le la dispoziţia cititorilor.
Nevoia de a avea o bază de date cu referinţe ceramice s-a definit plecând de la realitatea că în activităţile de cercetare de suprafaţă (sau eventuale mici săpături, încă incerte) se colectează o cantitate relativ mare de ceramică, obişnuit foarte fragmentară. Vizitele repetate pe linia vechii frontiere romane au demonstrat că nu se găseşte doar ceramică „romană”, ci şi ceea ce, în literatura de specialitate se cheamă (cultura) Chilia-Militari. Dacă despre prima avem destul de bune idei (doi dintre membrii echipei de cercetare au doctorate în ceramică, de epocă romană târzie, adevărat, şi multe campanii de săpături în situri romane), ceramica Chilia-Militari este, cam pentru toţi arheologii, o chestiune uşor „teoretică”. Dorim, prin această bază de date, să o facem ceva mai practică şi intuitivă.
Pentru a putea face distincţia dintre ceramica „romană provincială” şi cea „Chilia-Militari” (care are puternice inserturi de tip roman provincial), am hotărât – încă din stadiul de crochiu al proiectului – că vom face o bază de date în care se va colecta informaţie specifică, pornind de la recipientele întregi păstrate în muzeele din regiune, continuând cu ceramică tip Chilia-Militari fragmentară, provenind din săpături arheologice, şi încheind – în ultima fază a proiectului – cu date despre ceramica colectată pe teren, ca rezultat al cercetării de suprafaţă.
Din setul de date oferit sunt eliminate toate câmpurile care necesită decodificare (precum duritatea, rugozitatea, mărimea incluziilor şi frecvenţa incluziilor, dar despre toate acestea veţi putea citi într-un studiu în curs de publicare în Journal of Ancient History and Archaeology). Veţi avea acces, în schimb, la toată ilustraţia existentă (fotografie sau desen), la o rezoluţie suficient de bună (fotografiile originare sunt de 4-5 ori mai mari).

Aplicaţia prezentată este una dinamică, deci vă va permite să „monitorizaţi” progresele realizate în timp (dar noutăţi relevante sunt de aşteptat numai după jumătatea anului 2016).

^ sus

This section of the website presents some of the facts related to pottery, collected by us within this project.

The need for a reference database for pottery was defined as a necessary aid for the systematic field survey, a process in which usually there is collected a large amount of very fragmented sherds. Our previous research on the frontier line proved that one can find not only „Roman” pottery, but also the so-called Chilia-Militari pottery. We know about the former pretty much (two members of the team have achieved their PhD titles working with Roman and post-Roman pottery, adding years of digging in Roman sites), but pretty much nothing about the last, apart of some literature. We wish to make a step forward through this database, building some practical knowledge.

In order to make a difference between the pottery usual classified as “Roman provincial” and “Chilia-Militari” (which is contemporary, stretching in western and central Muntenia, with strong Roman inserts), we have decided from the very beginning to make a tour in the museums from southern Romania and to study as many entire pots as one could find. A second step would be to work on fragmented pottery coming from archaeological diggings, in order to increase our ability to assign fragments to a known typology. The final step is to process our own collected artefacts, from systematic field surveys.

From the set of output data will be censored some fields requiring decoding, as hardness, roughness, size and frequency of inclusions, giving yet some details in a paper in progress for Journal of Ancient History and Archaeology. For a change, you have access to all illustration.

The application is dynamic and will favour an easy monitoring of the progress made.


Acces la interfața de interogare a bazei de date de ceramică / ACCESS TO THE POTTERY DATASET

^ top