Limes Transalutanus | raport etapa 4 / Interim report 2017

RAPORT ŞTIINŢIFIC

ETAPA A PATRA DE EXECUȚIE
(ianuarie-septembrie 2017)

titlul fazei de execuţie:
„Bune practici în arheologia peisajului”

Rezumat
Este etapa finală, concluzivă, a proiectului de cercetare. Numele său provine de la una dintre temele principale (vezi secţiunea 7). A fost o perioadă aglomerată, având în vedere numeroasele obiective ale ultimei faze, respectiv organizarea unui simpozion, a unui şantier arheologic, necesitatea concretizării unor teme sensibile (aspectul demografic, perspectiva istorică, problemele cu identificarea traseului frontierei pe sectorul nordic şi contextul de mediu al implantării romane în zonă (ultimele două demonstrându-se a fi unul şi acelaşi subiect), în fine, pregătirea setului de date geospaţiale pentru Direcţiile Judeţene de Cultură (Teleorman, Olt, Argeş).

Notă: raportul este realizat pe structura Planului de Activitate, după cum urmează:

Sumar:

1. Toponimie cartografică, etnografică și documentară

2

2. Analize de traseu optim pentru segmentele cele mai slab documentate

4

3. Densitatea locuirii în zona frontierei romane

6

4. Descrierea geofizică a fortificațiilor romane

7

5. Descrierea mediului ambient

14

6. Simpozionul ştiinţific organizată în 2017

16

7. Manual de bune practici

17

8. Concluzii istorice

18

9. Diseminarea rezultatelor proiectului

18

10. Set de date geospațiale pentru uzul autorităților locale

18

11. Raport final

19

Bibliografie

19

^ sus