Limes Transalutanus | raport etapa 2 / Interim report 2015

RAPORT
ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNIC

al etapei a doua de execuţie a proiectului de cercetare

TEHNOLOGIE INTERDISCIPLINARĂ DE INVESTIGARE A PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC.
STUDIU DE CAZ: TRONSONUL PREMONTAN AL LIMES TRANSALUTANUS

 

numele fazei:
Achiziţii de date

data de predare (conform Actului Adiţional 3): 15 decembrie 2015

Prezentul  Raport urmează secvenţa propusă de Planul de Activităţi pentru etapa a doua de execuţie, aşa cum a fost el definit prin ultimul Act Adiţional, pentru a uşura urmărirea rezultatelor.  Vom face acest lucru chiar dacă ordinea argumentativă nu este totdeauna acelaşi lucru cu ordinea cronologică (în care era gândit Planul de Realizare).

 

1. Diversificarea site-ului web de proiect [pdf, 264 KB]

2. Colectarea informaţiei toponimice şi cartografice [pdf, 182 KB]

3. Achiziţie de fotografie aeriană [pdf, 407 KB]

4. Perieghezele „liniare” [pdf, 278 KB]

5. Model experimental UAV [pdf, 268 KB]

6. Modele tridimensionale [pdf, 546 KB]

7. Ceramica Chilia-Militari [pdf, 338 KB]

8. Diseminarea rezultatelor proiectului pe site-ul propriu [pdf, 338 KB]

9. Publicarea cărţii The Invisible Giant [pdf, 338 KB]

10. Geofizică aplicată [pdf, 441 KB]

11. Diseminare prin participarea la congrese ştiinţifice internaţionale [pdf, 366 KB]

12. Simpozion ştiinţific Arheologia peisajului şi frontierele romane [pdf, 366 KB]

^ sus