Limes Transalutanus | raport etapa 3 / Interim report 2016

RAPORT
ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNIC

al etapei a treia de execuţie a proiectului de cercetare

TEHNOLOGIE INTERDISCIPLINARĂ DE INVESTIGARE A PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC.
STUDIU DE CAZ: TRONSONUL PREMONTAN AL LIMES TRANSALUTANUS

 

numele fazei de execuție:
Tehnologia de cercetare a obiectivelor liniare

Rezumat
A treia etapă este cea care schițează rezultatele finale, aducând detalii relevante din diverse puncte ale frontierei de aproape 160 de km. În anul 2016 au predominat activități cu caracter de aprofundare sectorială, precum cercetarea sistematică de teren sau săpăturile de sondaj punctuale. Ele au adus elemente decisive pentru precizarea naturii unor obiective-cheie, precum marcajul de graniță, starea de conservare a unor fortificații importante (precum Băneasa, care este cel mai mare castru al acestei frontiere), dar și cartarea unor așezări civile, în special a celor pendinte de fortificații, ceea ce va permite, în viitor, o abordare istorică demografică.
Secundar pentru obiectivele declarate, dar esențial pentru înțelegerea istorică a secolului al III-lea, această fază de execuție permite o evaluare cantitativă a așa-numitelor elemente „Chilia-Militari” din lungul frontierei, aruncând o lumină inedită asupra procesului de romanizare din sudul României.

Notă: raportul este realizat pe structura Planului de Activitate, după cum urmează:

  1. Colectarea numelor de referinţă (toponime, patronime) din documentele medievale referitoare la aliniamentul limes-ului roman ('Calea lui Traian')
  2. Sondaje geologice în punctele cheie ale limes-ului roman
  3. Sondaj arheologic de evaluare
  4. Periegheză sistematică (minimum trei studii de caz, pentru detalii microregionale)
  5. Modele digitale de detaliu pentru zona forturilor
  6. Analize de vizibilitate în lungul frontierei romane
  7. Realizarea unui model digital al terenului, cu corecţii în zonele de maxim interes
  8. Diseminarea rezultatelor proiectului pe site-ul de proiect
  9. Participare la manifestări științifice

^ sus