Limes Transalutanus | rezultate obținute / Delivered results

Printre criteriile de departajare a propunerilor de proiect, la momentul iniţial al competiţiei, se numără „noutatea” proiectului, valoarea colectivului de cercetare (evaluată după CV-urile etalate), adecvarea echipei la lista de activităţi propuse, adecvarea şi echilibrarea bugetului la obiectivele propuse, dar şi „rezultatele” anticipate. De aceea, în meniul web-site-ului apar, separat, „Rezultate preconizate” şi „Rezultate obţinute”. Comparaţia celor două seturi de informaţii – anticiparea, pe de o parte, şi traducerea intenţiei în fapte, pe de altă parte – este principala unealtă în evaluarea performanţelor unui proiect de cercetare, care este o investiţie a societăţii în echipele care pot produce inovare, informaţie, tehnologie şi, de ce nu, o altă atitudine.
Lista de mai jos este grupată pe categorii de rezultate, cu sortare cronologică internă la fiecare categorie.

Among the criteria used by our evaluators in order to grant (or not) a research project, one can count the subject’s “novelty”, the value of the team (basically, the CVs), the appropriateness between the researchers’ profile(s) and the proposed List of Activities, between the budget and the proposed objectives, but also the claimed outcome of the project. This is why there are the two sections in the web-site menu (the left bar), “Expected results” and “Delivered results”. The comparison between the two sets – the promised and the accomplished – is the main evaluation tool of a running project.
The list below is grouped on categories of results, sorted chronologically within each category.

CĂRȚI / BOOKS

Eugen S. Teodor (editor) – Tracing Linear Archaeological Sites, Symposium held in Pitești, 1st of July 2017, Târgoviște: Cetatea de Scaun.

Eugen S. Teodor – Manual de bune practici în cercetarea arheologică a obiectivelor liniare. Concluziile metodologice ale proiectului de cercetare Limes Transalutanus, https://www.academia.edu/34342162/Manual_de_bune_practici_%C3%AEn_cercetarea_arheologic%C4%83_a_obiectivelor_liniare._Concluziile_metodologice_ale_proiectului_de_cercetare_Limes_Transalutanus.

Eugen S. Teodor (editor) – Arheologia peisajului şi frontierele romane, Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2016, http://www.limes-transalutanus.ro/simpozion2015.html.

Eugen S. Teodor – The Invisible Giant: Limes Transalutanus. An overview south of Argeş River, Târgovişte: Ed. Cetatea de Scaun, 2015, http://www.cetateadescaun.ro/produs/arheologia-peisajului-si-frontierele-romane/; https://www.academia.edu/16837823/The_Invisible_Giant_Limes_Transalutanus._An_overview_south_of_Arge%C5%9F_River.

 

CAPITOLE DE CARTE / BOOK CHAPTERS

Eugen S. Teodor – Planimetry and Topography of the Trajan’s Wall north of Danube’s, Tracing Linear Archaeological Sites, Symposium held in Pitești, 1st of July 2017, E.S. Teodor (ed.), 45-50.

Eugen S. Teodor – The Archaeological Concepts of ‘Site’ and ‘Non-Site’ from a Landscaper Perspective, Tracing Linear Archaeological Sites, Symposium held in Pitești, 1st of July 2017, E.S. Teodor (ed.), 15-24.

Eugen S. Teodor, Florin Chivoci – A Roman Frontier crossing the City, Tracing Linear Archaeological Sites, Symposium held in Pitești, 1st of July 2017, E.S. Teodor (ed.), 25-34.

Alexandru Popa, Dan Ştefan – Anything new about the Trajan’s Valla in Southern Bessarabia? An argument for beginning an interdisciplinary investigation, Tracing Linear Archaeological Sites, Symposium held in Pitești, 1st of July 2017, E.S. Teodor (ed.), 37-40.

Dan Ştefan, Alexandru Popa – Geophysics and Aerial Archaeology contributions to the study of the inner structure and morphology of the Southern Trajan’s Vallum, Tracing Linear Archaeological Sites, Symposium held in Pitești, 1st of July 2017, E.S. Teodor (ed.), 41-44.

Magdalena Ştefan, Dan Ştefan, Valeriu Sârbu – Valul lui Traian/Trajan Wall at Şuţeşti (Brăila County). Interdisciplinary research, Tracing Linear Archaeological Sites, Symposium held in Pitești, 1st of July 2017, E.S. Teodor (ed.), 51-56.

Eugen S. Teodor, Dan S. Ştefan – Trajan’s Road. A timeless Sign in the Romanian Plain, Sign of Place, TOPOI Edition, Berlin, forthcoming.

Eugen S. Teodor, 2017 – Ciuperceni, Dracea, Putineiu, Slacia, Troianul, Roşiorii de Vede, Măldăeni, Scrioaştea, Stejaru /Raport de evaluare teren în jud. Teleorman/, în CCA, campania 2016, raportul nr. 136, p. 238-242.

Eugen S. Teodor, 2017 – /Raport de săpătură arheologică sistematică pentru anul 2016/ Băneasa, com. Salcia, jud. Teleorman, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, campania 2016, Bucureşti: INP, 22-23.

Eugen S. Teodor – Watching and Warning along Limes Transalutanus. The quest for watching towers on the southern sector, Proceedings of the 23rd Congress of the Roman Frontiers, Ingolstadt, Sept. 2015, forthcoming.

Eugen S. Teodor – How Effective is the Law’s Protection. Limes Transalutanus case, in S. Musteață (ed.), Patrimoniul cultural al României: evidență, protejare și valorificare, Iași (2016, forthcoming).

Eugen S. Teodor – O devenire: arheologia peisajului și frontiera romană, Arheologia peisajului și frontiera romană, E.S. Teodor (ed.), Târgoviște: Cetatea de scaun, 5-26.

Eugen S. Teodor – Frontiera văzută de sus. Cercetări pe sectorul argeşean al Limes Transalutanus, Arheologia peisajului și frontiera romană, E.S. Teodor (ed.), Târgoviște: Cetatea de scaun, 27-56.

Constantin Haită, Eugen S. Teodor – Sondaje sedimentologice şi geologice la Valea Mocanului, Arheologia peisajului și frontiera romană, E.S. Teodor (ed.), Târgoviște: Cetatea de scaun, 57-66.

Eugen S. Teodor – Stadiul identificării aşezărilor civile pe frontiera transalutană, Arheologia peisajului și frontiera romană, E.S. Teodor (ed.), Târgoviște: Cetatea de scaun, 97-122.

E.S. Teodor, Dumitrescu, I., Chivoci, F. – Segmente ale drumului roman între Câmpulung şi Dragoslavele, Arheologia peisajului și frontiera romană, E.S. Teodor (ed.), Târgoviște: Cetatea de scaun, 123-140.

Eugen S. Teodor – Terminologie descriptivă în toponimia din vestul Munteniei, Arheologia peisajului și frontiera romană, E.S. Teodor (ed.), Târgoviște: Cetatea de scaun, 147-192.

Dan Ștefan – Teledetecție și arheologie aeriană la medie și joasă înălțime pe Limes Transalutanus. Contribuții la dezvoltarea unei tehnologii inovative de patrimonializare, Arheologia peisajului și frontiera romană, E.S. Teodor (ed.), Târgoviște: Cetatea de scaun, 241-254.

Maria Magdalena Ștefan, Dan Ștefan – Modelarea și reconstrucția tridimensională a structurilor arheologice realizate din seturi de date și imagini aeriene, Arheologia peisajului și frontiera romană, E.S. Teodor (ed.), Târgoviște: Cetatea de scaun, 255-270.

Dan Ștefan – Explorarea geofizică a frontierei romane, Arheologia peisajului și frontiera romană, E.S. Teodor (ed.), Târgoviște: Cetatea de scaun, 271-282.

Eugen S. TEODOR – A Romanian World Heritage Linear Site? Unsolved issues, in AD FINEM IMPERII ROMANI. Studies in Honour of Coriolan H. Opreanu, Sorin Cociş et al. (eds), Cluj-Napoca: Mega, 2015, 373-390, https://www.academia.edu/12501785/A_Romanian_World_Heritage_Linear_Site_Unsolved_issues.

Magdalena ŞTEFAN, Dan ŞTEFAN – Alternative Explorations of Linear Fortifications <Trajan’s Vallum> from Şuţeşti, Fortifications on the Left Bank of the Lower Danube, V. Sîrbu, C. Croitoru (eds), Cluj-Napoca: Mega, (dec.) 2014, 57-76, https://www.academia.edu/12571598/Alternative_Explorations_of_Linear_Fortifications_._Trajan_s_Vallum_from_%C8%98u%C5%A3e%C8%99ti_Br%C4%83ila_County_.

Eugen S. TEODOR – Landscape Restitution and War Games: The Gate of Invasions, Ancient Linear Fortifications on the Left Bank of the Lower Danube, V. Sîrbu, C. Croitoru (eds), Cluj-Napoca: Mega, (dec.) 2014, 111-142, https://www.academia.edu/11905039/Landscape_Restitution_and_War_Games_The_Gate_of_Invasions.

 

ARTICOLE / PAPERS

Eugen S. Teodor, Magdalena Ştefan, Alexandru Bădescu – Systematic Field Survey on Limes Transalutanus. Săpata Case, Journal of Ancient History and Archaeology, 4, 2, 2017, 51-76.

Eugen S. Teodor – New Archaeological Researches at the Roman fort from Băneasa (Teleorman County), Cercetări Arheologice, 23, 2016, 107-125 (apărut în 2017).

Eugen S. Teodor – Demografie frontalieră în Muntenia de vest a secolului al III-lea, https://www.academia.edu/34357924/Demografie_frontalier%C4%83_%C3%AEn_Muntenia_de_vest_a_secolului_al_III-lea.

Eugen S. Teodor – Analize de traseu optim pe Limes Transalutanus. Analiza zonelor incomplet documentate, https://www.academia.edu/34294274/Analize_de_traseu_optim_pe_Limes_Transalutanus._Analiza_zonelor_incomplet_documentate.

Ștefan, Dan – The drones are coming. What to choose? Low and medium altitude aerial archaeology on Limes Transalutanus. In Journal of Ancient History and Archaeology, 3, 2016, 2, 25-35.

Eugen S. Teodor, Alexandru Bădescu, Constantin Haită – One Hundred Sherds. Chilia-Militari Culture reloaded. Alexandria pottery case, Journal of Ancient History and Archaeology, 2, 2015, 4, 90-135, https://www.academia.edu/20440305/One_Hundred_Sherds._Chilia-Militari_Culture_reloaded._Alexandria_pottery_case

Eugen Teodor, Carmen Bem, Dan Ştefan – A story about one shot from three thousand five hundred, AARGnews, 51 (sept. 2015), 25-31, https://www.academia.edu/17162357/A_story_about_one_shot_from_three_thousand_five_hundred.

Eugen S. TEODOR, Magdalena ŞTEFAN – Landscape archaeology along Limes Transalutanus, Journal of Ancient History and Archaeology, 1, 3 (oct. 2014), 31-43, http://jaha.org.ro/index.php/JAHA/article/view/68.

Eugen S. TEODOR, Dan ŞTEFAN – Technological challanges on the Limes Transalutanus, Antiquity Project Gallery, 342 (dec. 2014), http://journal.antiquity.ac.uk/projgall/teodor342.

 

PREZENTĂRI / CONFERENCES

Eugen S. Teodor, Dan Ştefan, Magdalen Ştefan, The Road of Trajan – a timeless Sign in the Romanian Plain, Topoi excellence cluster: Sign of place: a visual interpretation of landscape, Berlin, 28-28 oct. 2016, https://www.topoi.org/event/34962/

Eugen S. Teodor, Starea de conservare a monumentelor de pe Limes Transalutanus, a patra ediţie a Şcolii de Toamna de la Alun, Boşorod (Hunedoara), 1-9 octombrie 2016, http://dacica.ro/blog/?p=1058

Eugen S. Teodor, Dan Ştefan, Magdalena Ştefan, Alexandru Bădescu, Sorin Oanţă, Geophysics and Landscape Archaeology. A large scale geophysical survey on Limes Transalutanus, Fifth Balkan Symposium of Archaeometry – Bridging Science and Heritage, Sinaia, 26-29 sept. 2016, https://www.academia.edu/30040962/Geophysics_and_Landscape_Archaeology._A_large_scale_geophysical_survey_on_Limes_Transalutanus

Eugen S. Teodor, Proiectul de cercetare Limes Transalutanus, Sesiunea Națională de rapoarte arheologice, Târgu Jiu, 25-27 mai 2016.

Eugen S. Teodor, How Effective is the Law’s Protection? Limes Transalutanus case, Simpozionul “Patrimoniul cultural al județului Iași: evidență, protejare și valorificare”, 20-21 mai 2016.

Eugen S. TEODOR, Watch and Alert along Limes Transalutanus, 23rd Limes Congress, Ingolstadt, 14 oct. 2015, https://www.academia.edu/16420732/Watch_and_Alert_along_Limes_Transalutanus.

Magdalena şi Dan ŞTEFAN, Revealing the Roman frontier in a modern altered landscape. The case study Limes Transalutanus, EAA, Glasgow, sept. 2015.

Magdalena şi Dan ŞTEFAN, Tumuli in the Danubian plane – from Funerary Landscape to Roman Military Strategy, colocviul UISPP, Čačak (Serbia), sept. 2015.

Dan ŞTEFAN, Exploring Archaeological  Landscapes with UAV. Limits and future prospects, The 17th Congress of the International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences. Burgos, 1-7 sept. 2014 (codul celuilalt proiect: PN-II-RU-PD-2012-3-0363).

Eugen S. TEODOR, Alexandru BĂDESCU, Limes Transalutanus – proiect de cercetare, Simpozionul Fortificaţii liniare antice, în organizarea Muzeului Judeţean Argeş, Cumpăna, 25 sept. 2014, https://www.academia.edu/10814237/Limes_Transalutanus_proiect_de_cercetare.

Dan ŞTEFAN, Reconsidering field archaeology through UAVs lenses. Low cost remote sensing for large-scale high resolution landscape modelling, Abordări ale peisajelor arheologice. Instrumente, metodologie și studii de caz în domeniul patrimoniului arhitectural și arheologic european. București, 22-23 oct. 2014 (codul celuilalt proiect: PN-II-RU-PD-2012-3-0363).

Eugen S. TEODOR, Dan ŞTEFAN, Magdalena ŞTEFAN, Bridging the Lines. A theoretical quest for some Roman Roads, conferinţa internaţională Abordări ale peisajelor arheologice, Bucureşti, 23 oct. 2014, https://www.academia.edu/10814529/Bridging_the_Lines._A_theoretical_quest_for_some_Roman_Roads.

Eugen S. Teodor, Toponimia ca substitut al hărţilor istorice. Elemente de reconstrucţie a peisajului istoric de-a lungul frontierei romane din Muntenia, Simpozionul Toponimie şi geografie istorică, Facultatea de Geografie Bucureşti, 24 oct. 2014, https://www.academia.edu/10814944/Toponimia_ca_substitut_al_h%C4%83r%C5%A3ilor_istorice._Elemente_de_reconstruc%C5%A3ie_a_peisajului_istoric_de-a_lungul_frontierei_romane_din_Muntenia.

Dan ŞTEFAN, Low altitude remote sensing for large-scale high resolution landscape modeling, Simpozionul GEO-2014. București. 21 nov. 2014 (codul celuilalt proiect: PN-II-RU-PD-2012-3-0363).

Eugen S. TEODOR, Contribuţii ale cartografiei şi toponimiei la reconstrucţia peisajului istoric, Simpozionul Sit arheologic sau peisaj istoric? Teoria şi practica cercetării arheologice de teren, Alun (Hunedoara), 8 mai 2015, https://www.academia.edu/12585274/Contribu%C5%A3ii_ale_cartografiei_%C5%9Fi_toponimiei_la_reconstruc%C5%A3ia_peisajului_istoric.


SITE-URI DE SOCIALIZARE/ SOCIAL MEDIA

https://www.facebook.com/pages/Limes-Transalutanus/729444053797839.